Archwiliwch Eich Archif

Mae Archwiliwch Eich Archif yn ymgyrch ar y cyd sy’n cael ei chyflwyno gan Yr Archifau Gwladol a’r Gymdeithas Archifau a Chofnodion ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Cyhoeddwyd mai dyddiadau eleni yw 18 – 26 Tachwedd!

Gwybodaeth bellach

Ar y diwrnod hwn...

21 March 1802

Ganwyd Augusta Hall (Augusta Waddington), Arglwyddes Llanofer, ger y Fenni, y mae’n fwyaf adnabyddus fel noddwr i’r celfyddydau yng Nghymru ac am gyflwyno’r wisg draddodiadol Gymreig.

Polisi Cadwedigaeth Ddigidol i Gymru

Paratowyd y Polisi hwn a’r Atodiad Technegol cysylltiedig gan Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru i gydnabod yr her strategol sylweddol y mae sefydliadau yng Nghymru yn wynebu wrth ddiogelu deunydd digidol yn barhaol.

Darllenwch mwy yma:

Defnyddio Archifau

Mae defnyddio archifau’n brofiad gwych – mae pob eitem yn werthfawr ac yn unigryw; yn gysylltiad uniongyrchol â’r gorffennol.

Sut mae defnyddio archifau?

Eich Archif Lleol

Darganfod eich Archif lleol yma – rhestr cyfeiriadau a manylion cyswllt.

Gwybodaeth bellach