Archwiliwch Eich Archif

Mae Archwiliwch Eich Archif yn ymgyrch ar y cyd sy’n cael ei chyflwyno gan Yr Archifau Gwladol a’r Gymdeithas Archifau a Chofnodion ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Cyhoeddwyd mai dyddiadau eleni yw 18 – 26 Tachwedd!

Gwybodaeth bellach

Ar y diwrnod hwn...

24 March 1829

Mewn llythyr at Ficer Cyffredinol Llandaf, trafododd Edward Copleston, Esgob Llandaf ‘proposed enlargement of the Burial Ground at Whitchurch?rendered necessary by the population employed in the Iron-works.’

Polisi Cadwedigaeth Ddigidol i Gymru

Paratowyd y Polisi hwn a’r Atodiad Technegol cysylltiedig gan Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru i gydnabod yr her strategol sylweddol y mae sefydliadau yng Nghymru yn wynebu wrth ddiogelu deunydd digidol yn barhaol.

Darllenwch mwy yma:

Defnyddio Archifau

Mae defnyddio archifau’n brofiad gwych – mae pob eitem yn werthfawr ac yn unigryw; yn gysylltiad uniongyrchol â’r gorffennol.

Sut mae defnyddio archifau?

Eich Archif Lleol

Darganfod eich Archif lleol yma – rhestr cyfeiriadau a manylion cyswllt.

Gwybodaeth bellach