Archwiliwch Eich Archif

Mae Archwiliwch Eich Archif yn ymgyrch ar y cyd sy’n cael ei chyflwyno gan Yr Archifau Gwladol a’r Gymdeithas Archifau a Chofnodion ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Cyhoeddwyd mai dyddiadau eleni yw 18 – 26 Tachwedd!

Gwybodaeth bellach

Ar y diwrnod hwn...

19 November 1892

Ganwyd Huw Thomas Edwards, arweinydd yr undebau llafur, gwleidydd a bardd, yn Ro-wen, Sir Gaernarfon. Ef oedd Llywydd cyntaf Cymdeithas yr iaith Gymraeg.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith rydym ni’n ei wneud ac yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n gwaith ni.

Darllenwch mwy yma:

Defnyddio Archifau

Mae defnyddio archifau’n brofiad gwych – mae pob eitem yn werthfawr ac yn unigryw; yn gysylltiad uniongyrchol â’r gorffennol.

Sut mae defnyddio archifau?

Eich Archif Lleol

Darganfod eich Archif lleol yma – rhestr cyfeiriadau a manylion cyswllt.

Gwybodaeth bellach