Archwiliwch Eich Archif

Mae Archwiliwch Eich Archif yn ymgyrch ar y cyd sy’n cael ei chyflwyno gan Yr Archifau Gwladol a’r Gymdeithas Archifau a Chofnodion ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Cyhoeddwyd mai dyddiadau eleni yw 19 – 27 Tachwedd!

Gwybodaeth bellach

Ar y diwrnod hwn...

26 September 1749

Cafodd Syr Watkin Williams Wynn II (1692-1749) o Wynnstay, 3rd barwnig, ei ladd pan gwympodd oddi ar ei geffyl wrth hela. Yr oedd yn Jacobiad blaenllaw, yn Dori drwy’i oes, ac yn erlidiwr ffyrnig ar y Methodistiaid.

‘Bara Brith a Menyn Cartref’ – Ynys Môn a’r Rhyfel Mawr, 1914 – 1918

Mae Archifau Ynys Môn yn falch o gyhoeddi bod arddangosfa ‘Bara Brith a Menyn Cartref’ wedi’i lansio yn Oriel Ynys Môn, Llangefni ar ddydd Sadwrn, 16 Gorffennaf, 2016.

Darllenwch mwy yma:

Darganfod eich Archif

Darganfod eich Archif lleol yma – rhestr cyfeiriadau a manylion cyswllt.

Gwybodaeth bellach