Mae cydweithio wedi bod yn nodwedd allweddol yng ngwaith CACC, gan ddatblygu prosiectau cynaliadwy ac effeithiol sy’n defnyddio adnoddau ac arbenigedd na fyddai gwasanaethau unigol yn gallu eu darparu. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae prosiectau wedi canolbwyntio ar sicrhau bod hanes diwydiant Cymru’n cael ei gydnabod a’i hyrwyddo.

Darllenwch mwy am ein prosiectau yma:

Cadwedigaeth Ddigidol cydweithredu i cadw a rheoli cofnodion digidol ledled Cymru

Cynefin – Prosiect Mapiau Degwm Cymru

Cymru’n Nerthu’r Byd Prosiect Cofnodion Diwydiant Dur yng Nghymru

Sandfields: Cymuned a adeiladwyd ar ddur