Mae Prosiect Gwybodaeth Ddigidol Hanfodol Cymru yn dwyn ynghyd wasanaethau archif yr awdurdodau lleol o bob rhan o Gymru i edrych ar ffyrdd o warchod deunydd digidol-anedig y Cynghorau Sir. Mae’r grŵp llywio wedi bod yn cyd-weithio ers Ebrill 2020 i nodi’r materion a meddwl am atebion posibl i broblemau cadwraeth y cofnodion digidol a grëwyd ym mhob Cyngor.

Cyhoeddir adroddiad â chrynodeb byr o’r gwaith ar ddiwedd cam cyntaf y prosiect:

Mae fersiwn llawn yr adroddiad ar gael i’w lawr lwytho trwy’r ddolen isod:

Wrth i gynnydd gael ei wneud, a mwy o waith gael ei wneud, bydd adroddiadau a gwybodaeth bellach yn cael eu cyhoeddi ar y tudalen yma.