Gweler y rhestr isod o digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan gwasanaethau archifau yng Nghymru:

Jewish History poster9fed – 13eg o Orffennaf – Lleisiau a Delweddau’r Gymuned Iddweig De Cymru: sgwrs ac arddangosfa yn Archifau Gwent gan Cymdeithas Iddewig De Cymru. Sgwrs cyhoeddus “Bywyd ac Amserau Iddew Cymreig Ecsentrig” ar 9fed o Orffennaf am 2yp.

 

rufus-fennell-glamorgan-archives-image.jpg8fed o Orffennaf – 16eg o Awst 2019
Arddangosfa yn Archifdy Morgannwg
: O Gaerdydd i’r Caribî: Terfysgoedd Hiliol 1919. Mae’r arddangosfa fach yma yn ymchwilio i effaith genedlaethol a rhyngwladol y ‘Terfysgoedd Hiliol’ yng Nghymru ym 1919. Teithiau arbennig: Dydd Iau 1 Awst, 2yh / Dydd Llun 12 Awst, 6yh

Pembrokeshire archives22ain a 23ain o Orffennaf 2019 10yb – 3yp
Digwyddiad Archifdy Sir Benfro: Y Sir Benfro Na Fu Erioed.
Arddangosfa mapiau, ffotograffau, dogfennau, llyfrau a mwy. Teithiau tywysedig am 10.30yb, 11.30yb a 1.30yp. Cysylltwch a’r archifdy am fwy o wybodaeth: 01437 775456

past-and-present-walks-2019.jpgTeithiau’r Gorfennol a’r Presennol 2019 – Digwyddiadau Archifau Gwent
31ain o Orffennaf – Y Coed Duon
28ain o Awst – Pont-y-pŵl
25ain o Fedi – Pillgwenlli
Mynediad am £2, ac mae angen archebu lle. Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.