Gweler y rhestr isod o digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan gwasanaethau archifau yng Nghymru:

FRO event 15.09.18Dydd Sadwrn, 15 Medi 2018 rhwng 12.30 – 4.30yp
Digwyddiad Archifdy Sir y Fflint:
Dathlu Merched Sir y Fflint, Ddoe a Heddiw

Archifdy Sir y Fflint, Yr Hen Reithordy, Penarlâg, CH5 3NR
Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

Glamorgan Archives

Dydd Sadwrn 14 29ain o Fedi 2018 10yb – 2yp
Digwyddiad Archifdy Morgannwg:
Digwyddiad Drysau Agored.
Archifdy Morgannwg, Caerdydd CF11 8AW
Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

Gwent Archives event 3.10.18

Dydd Mercher, 3 Hydref 2018 rhwng 10.00yb – 4.00yp
Digwyddiad Archifdy Gwent
Cofio Y Rhyfel Mawr 1914—1918
Theatr y Congress, Cwmbrân NP44 1PL
Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

Glamorgan Archives

Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018 am 2.30yp
Digwyddiad Archifdy Morgannwg:
Ymunwch a Dr David Jenkins wrth iddo drafod bywyd y Capten llong Daniel Jenkins a ddisgrifiwyd yn ei lythyrau.
Archifdy Morgannwg, Caerdydd CF11 8AW
Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

Explore_Final_logo.jpeg17- 25 Tachwedd 2018 ARCHWILIWCH EICH ARCHIF!
Bydd gwasanaethau archifau ledled Cymru yn cynnal pob math o digwyddiadau i dathlu wythnos Archwilio Eich Archif.