Gweler y rhestr isod o digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan gwasanaethau archifau yng Nghymru:

Archifau Gwent, Dydd Mercher 12fed Hydref 2022 12pm – 1pm
Y Kru a ddaeth yn Griw – Rebecca Eversley Dawes
Bydd y sgwrs hon yn pwysleisio’r gwaith helaeth sydd wedi ei wneud i gofnodi Morwyr llwyth y Kru yng ngorllewin Affrica a ymfudodd i Gymru, a’n prosiect sydd â’r nod o warchod hanes straeon Ymfudiad i Gymru o Affrica a’r Caribî. Bydd y sgwrs yn cael ei chynnal arlein ar Microsoft Teams, ac yn costio £5 y person. I drefnu eich lle, ebostiwch enquiries@gwentarchives.gov.uk

Archifau Morgannwg, Dydd Iau, 20ain o Hydref, 2-3yp
Railway Work, Life & Death in South Wales (& beyond) before 1939

Ymunwch a Dr Mike Esbester o’r prosiect ‘Railway Work, Life and Death’, wrth iddo gyflwyno damweiniau staff y rheilffordd a pheryglon gwaith rheilffordd cyn yr Ail Ryfel Byd. Bydd yn trafod y prosiect ‘Railway Work, Life & Death’, sy’n cofnodi damweiniau gweithwyr ym Mhrydain ac Iwerddon yn ystod y cyfnod yma, a’r adnoddau amrywiol mae’r prosiect yn cynnig.  Bydd yn cymryd golwg ar ddiwydiant rheilffyrdd y DU o safbwynt De Cymru, gan osod yr ardal o fewn cyd-destun mwy eang, ac yn ystyried hanes cymdeithasol gwaith rheilffyrdd.  Bydd hefyd yn ystyried ar agena ‘Historians Collaborate’, a sut all wahanol fathau o haneswyr cydweithio’n well. Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

Archifau Gwent, Dydd Llun 7fed Tachwedd 2022 10am – 11am
I’r cwd â’r cofnodion – Richard Frame
Wrth glirio atig a hen bethau teuluol, gall fod yn hawdd iawn anwybyddu dogfennau hanesyddol pwysig. Mae Richard Frame yn trafod sut y mae papurau personol o amser y rhyfel gan ddynion lleol a wasanaethodd 2il gatrawd Sir Fynwy yn dangos canlyniadau gwahanol. Yn 2018 dilynodd ôl troed un o’r dynion hyn, a ddychwelodd gartref yn ddiogel, un arall nad oedd mor lwcus, ac ymwelodd â’i fedd, a thrydydd a gafodd ei anafu a dychwelyd adref i redeg busnes llwyddiannus ym Mhont-y-pŵl. Bydd y sgwrs yn cael ei chynnal arlein ar Microsoft Teams, ac yn costio £5 y person. I drefnu eich lle, ebostiwch enquiries@gwentarchives.gov.uk

Archifau Gwent, Dydd Gwener 9fed Rhagfyr 2022 2pm – 3pm
Ysbryd y Nadolig a Fu: Y Nadolig yng Ngwent yn y 1880au – Peter Strong
Arferion a thraddodiadau’r Nadolig fel yr oeddent yng Ngwent yn yr 1880au. Bydd y sgwrs yn cael ei chynnal arlein ar Microsoft Teams, ac yn costio £5 y person. I drefnu eich lle, ebostiwch enquiries@gwentarchives.gov.uk