Gweler y rhestr isod o digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan gwasanaethau archifau yng Nghymru:

discover-the-history-of-your-house-2019.jpg

Dydd Iau, 23ain o Fai 2019 2-3yp
Digwyddiad Archifau Gwent: Darganfod Hanes eich Tŷ.
Ydych chi wedi meddwl erioed pa mor hen yw eich tŷ? Pwy adeiladodd y tŷ? Pwy oedd yn byw yno a pha straeon medrent eu hadrodd? Bydd y sgwrs hon yn eich cyflwyno i ystod eang o ddogfennau archifol ac yn eich helpu i roi cychwyn arni. Mynediad am £5, ac mae angen archebu lle. Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

glamorgan-archives-event-24-05-19.jpg24ain o Fai 2019, 6 – 7.30pm
Digwyddiad Archifdy Morgannwg: The Dream of the Archives. Bydd yr artist preswyl Fern Thomas yn rhannu ymchwil a chanfyddiadau hi dros y chwech mis diwethaf, lle bu’n chwilota am y trothwyol a’r rhyfeddol a hefyd ble syrthiodd Fern mewn cariad gyda dyn o’r enw Franklen G Evans. Gyda chymorth gan Matthew Cox. Bydd te a choffi ar gael, a bws dychwelyd am ddim o du allan i Gastell Caerdydd am 5.30yh. I gadw lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-dream-of-the-archives-tickets-61225810046?utm_term=eventurl_text

past-and-present-walks-2019.jpgTeithiau’r Gorfennol a’r Presennol 2019 – Digwyddiadau Archifau Gwent
29ain o Fai – Glyn Ebbw
26ain o Fehefin – Y Fenni
31ain o Orffennaf – Y Coed Duon
28ain o Awst – Pont-y-pŵl
25ain o Fedi – Pillgwenlli
Mynediad am £2, ac mae angen archebu lle. Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

1303glamorganarchives06.jpg3ydd – 14eg o Fehefin 2019
Digwyddiad ac Arddangosfa yn Archifdy Morgannwg
: Mwy na Ping-Pong! Hanes Tennis Bwrdd yng Nghaerdydd. Cyfle i glywed am prosiect Clwb Cymunedol Tennis Bwrdd Caerdydd i ymchwilio i hanes y gêm, a ariannwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

Digwyddiadau