Gweler y rhestr isod o digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan gwasanaethau archifau yng Nghymru:

Archifau Morgannwg: Arddangosfa Gwaed Morgannwg ar Daith
Nawr bod prosiect Gwaed Morgannwg i gatalogio a gwarchod y casgliadau glo yn Archifau Morgannwg wedi’i gwblhau, ymwelwch â’n harddangosfa yn Cwrt Insole a darganfod mwy am gofnodion diwydiant glo de Cymru a’r hyn maen nhw’n ei ddweud wrthym am fywyd yn y maes glo.
30/01/2023 – 25/02/2023 Llyfrgell Risca Library
01/03/2023 – 31/03/2023 Llyfrgell Pyle Library
02/05/2023 – 31/05/2023 Llyfrgell Canolog Merthyr
12/06/2023 – 30/06/2023 Archifdy Gwent


Archifau Gwent Dydd Iau 23 Chwefror 2023 3pm-4pm
Medicine, farming and society in seventeenth-century Monmouthshire: the commonplace book of John Gwin of Llangwm—Maddy Gray and Tony Hopkins (Traddodir y ddarlith hon yn Saesneg)

Roedd John Gwin yn berson chwilfrydig iawn, yn ffermwr ffrwythau brwd, gyda diddordeb mewn datblygiadau gwyddonol a meddygol, yn ddyn teulu mawr ac yn warden eglwys egnïol. Mae hyn oll wedi ei adlewyrchu yn ei lyfr lloffion, lle roedd yn nodi’r holl bethau roedd eisiau eu cofio. Mae’n cynnig cipolwg unigryw i fyd diwylliannol a deallusol de-ddwyrain Cymru mewn cyfnod o ryfel sifil a chyffro crefyddol a gwleidyddol mawr. Mae ei lyfr nodiadau wedi ei gyhoeddi gan Gymdeithas Cofnodion De Cymru, wedi ei olygu gan Maddy Gray, Tony Hopkins ac Alun Withey, ac yn y sgwrs hon, mae’r golygyddion yn trafod hyn i gyd gyda ni!

Archifau Gwent Dydd Llun 27 Mawrth 2023 1pm-2pm
Welcome to #CrowdCymru – Jennifer Evans (Traddodir y ddarlith hon yn Saesneg)

Mae #Crowd Cymru yn brosiect gwirfoddoli digidol, sy’n cael ei rhedeg ar y cyd gan Archifau Gwent, Archifau Morgannwg a Chasgliadau ac Archifau Arbennig Prifysgol Caerdydd.
Gellir ei gyrchu trwy blatfform cyfrannu torfol, dwyieithog, sy’n galluogi gwirfoddolwyr i dagio, anodi a disgrifio casgliadau treftadaeth ddigidol ar eu cyflymder eu hunain a hynny o gartref [gyda mynediad i gyswllt diwifr (Wi-Fi)]! Mae’r Swyddog Prosiect Gwirfoddoli Digidol yn esbonio sut mae’r prosiect yn dod yn ei flaen ac yn dod ag archifau digidol i fyw mewn modd bywiog! O ddiddordeb i unrhyw un sy’n mwynhau hanes lleol a chymdeithasol.