Gweler y rhestr isod o digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan gwasanaethau archifau yng Nghymru:

ymchwilydd-yn-chwilota-drwy-hen-bapur-newydd-a-researcher-searching-through-an-old-newspaper.jpg23ain o Dachwedd 2019
Diwrnod Agored Gwasanaeth Archifau Gwynedd, Archifdy Caernarfon. Eisiau gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael yn Archifdy Caernarfon? Archebwch le ar ein diwrnod agored drwy ffonio 01286 679 095, neu ebostio archifau@gwynedd.llyw.cymru.
Sesiynau Cymraeg: 10.00-12.00, Saesneg 2.00-4.00

 

Gwent Archives, Steelworks Road, Ebbw Vale.25ain – 30ain o Dachwedd 2019.
Archwiliwch Eich Archif: cyfres o ddigwyddiadau yn Archifau Gwent
. Yn ystod wythnos Archwilio Eich Archif eleni byddwn yn cynnal cyfres o sgyrsiau, gweithdai creadigol a sesiynau rhagarweiniol gan gynnwys gwneud papur, hanes teulu a hanes tŷ. Ar 30ain o Dachwedd cynhelir diwrnod agored pan allwch ymweld â’n ystafell ymchwil, siarad â’n staff a chael taith y tu ôl i’r llenni. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth trwy glicio yma.

 

gwaith-interniaeth-e28093-didoli-casgliad-newydd-ie28099r-archifdy.jpg25 – 29ain o Dachwedd 2019
Wythnos Archwilio Eich Archif – cyfres o digwyddiadau yn Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor.
Yn ystod wythnos Archwilio eich Archif eleni byddwn yn cynnal cyfres o weithdai yn yr Ystafell Addysg yn yr Archifdy. Dyma gyfle gwych i ddod i adnabod ein casgliadau yn well ac i ddeall mwy am arbenigedd rhai o academyddion y Brifysgol. Bydd lle i 15 ym mhob gweithdy felly archebwch eich lle yn fuan drwy gysylltu efo’r adran ar (01248)283276 neu archifau@bangor.ac.uk Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

seafront-4.jpg25ain – 29ain Tachwedd 2019.
Archwiliwch Eich Archif: cyfres o ddigwyddiadau Archifdy Ceredigion.
Yn ystod wythnos Archwilio Eich Archif eleni byddwn yn cynnal cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau yn Stondin Band Aberystwyth. Mwy o wybodaeth yma.

 

07293-156137258423425ain o Dachwedd 2019
Cyflwyniad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru: I gyd-fynd ag wythnos Archwiliwch Eich Archif, bydd Sally McInnes yn edrych yn ôl ar ei chyfnod o 30 mlynedd yn gweithio fel Archifydd yn y Llyfrgell. Gan edrych ar enghreifftiau o’i phrofiadau, bydd Sally yn myfyrio ar sut mae’r Llyfrgell wedi parhau i gasglu, cadw a darparu mynediad i’w chasgliadau yng nghyd-destun cyfnod sydd wedi gweld newidiadau mawr. Dilynwch y ddolen yma i archebu tocyn.

 

black-and-white-oblique-aerial-photograph-showing-cardiff-docks-from-aerofilms-album-no-w22-glamorgan-cardiff-taken-by-aerofilms-ltd-and-dated-1925.jpg27ain o Dachwedd 2019
Digwyddiad am ddim gan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru: Darganfod Treftadaeth yr Ugeinfed Ganrif yng Nghymru. Sgwrs gan Susan Fielding, Uwch Ymchwilydd yn y Comisiwn Brenhinol, am 12:00 yn Ystafell Addysg LlGC. Hefyd, Teithiau Tywys i weld ein Harchifau: 11:00(Saesneg), 14:30 (Cymraeg)

 

72558555_2536075073145221_8512202843652882432_n.jpg28ain o Dachwedd 6yp
Digwyddiad Archifau Sir Ddinbych; Noson o sgyrsiau: Archifau Ysbyty Gogledd Cymru. Ymunwch ag Archifau Sir Ddinbych a staff y prosiect wrth iddynt nodi diwedd prosiect ‘Datgloi’r Seilam’ a lansio’n swyddogol y catalog terfynol, y canllaw ar-lein ac arddangosfa a chafwyd ei chreu dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sgyrsiau gan staff am y prosiect, a bydd cynrychiolydd o Gyngor Sir Ddinbych yn siarad am ddyfodol safle’r hen ysbyty. Bydd y noswaith hefyd yn cynnwys ail gyfle i weld yr arddangosfa o ddogfennau ysbyty gwreiddiol o ddigwyddiad Drysau Agored eleni. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae’n hanfodol archebu lle.

 

nEvv5c7y_400x40028ain o Dachwedd
LLONGDDRYLLIAD! YN YR ARCHIF
Ymunwch â Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Caerdydd ar trydar i chwarae gêm arbennig o LLONGDDRYLLIAD! YN YR ARCHIF.  Battleships, llongau rhyfel, llongi llongi bang bang – beth bynnag chi’n ei alw fe, dewch i chwarae gyda ni! Am un diwrnod, byddwn yn troi ein storfa mewn i fwrdd gêm 3D: ymunwch yn yr hwyl arlein, i ddatguddio casgliadau ac ennill gwobrau! Dilynwch ni ar twitter am ragor o gyfarwyddiadau…

Glamorgan 25.10.19

25ain o Hydref – 31ain o Ragfyr
Arddangosfa Archifau Morgannwg; Gwaed Morgannwg.
Wrth i’n prosiect Gwaed Morgannwg i gatalogio a chadw casgliadau glo Archifau Morgannwg dirwyn i ben, dewch i weld ein harddangosfa a darganfod mwy am gofnodion diwydiant glo de Cymru a beth maent yn dweud wrthym am fywyd yn y maes glo. Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

discover-blackwood-poster-1-welsh.jpg5ed o Ragfyr 10.30yb – 12yp
Digwyddiad Archifau Gwent; Darganfod Hanes Lleol: Coed Duon.
Mynediad am £5, ac mae angen archebu lle. Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

 

 

llandudno.jpg13eg Rhagfyr, 10yb – 4.30yp
Digwyddiad yng Ngwasanaeth Archif Conwy: Diwrnod Agored Ffarwel.
Blwyddyn nesaf, bydd Gwasanaeth Archifau Conwy yn symud i gartref newydd yng Nghanolfan Diwylliant Conwy. Hoffem ddiolch i’r nifer fawr o bobl sydd wedi gweithio yma, wedi gwirfoddoli yma, ac wedi cefnogi ein gwaith er 1996. Bydd gennym arddangosfa o ddogfennau sy’n ymwneud â hanes yr ysgol sydd wedi chwarae rhan mor fawr ym mywydau cymaint o bobl Llandudno, ynghyd ag arddangosfa am Ganolfan Ddiwylliant newydd Conwy. Bydd cyfleoedd i rannu atgofion gyda staff dros baned o de neu goffi a chacen.