Bydd y ddolen isod yn mynd â chi at wefan Chwilio Archifau Cymru. Mae’r wefan hon yn eich galluogi chi i chwilio catalogau o gofnodion archifol mewn archifdai ledled Cymru a dim ond yng Nghymru, gan ddefnyddio data o’r Archives Hub. Gallwch ddefnyddio’r wefan i ddod o hyd i ffynonellau unigryw ar gyfer eich ymchwil.

Gwefan Chwilio Archifau Cymru

Nôl at Archifau Cymru