Mae staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd o bob rhan o Gymru yn bresennol mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn cydnabod y gwaith ffantastig sy’n cael ei wneud gan staff sy’n aml yn gweithio gydag adnoddau prin iawn.

Cafwyd ceisiadau oddi wrth lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd o bob cwr o’r wlad. Ymhlith y categorïau roedd arddangos rhagoriaeth marchnata, prosiect cydfarchnata y flwyddyn a hyrwyddwr marchnata y flwyddyn ym mhob sector.

Fe gafodd y rhai a oedd yn bresennol yn y digwyddiad yn Aberystwyth gyfle i glywed gan y beirniad Jonathan Deacon, Athro Marchnata ym Mhrifysgol De Cymru ac Ymddiriedolwr Sefydliad Marchnata Siartredig Cymru. Dywedodd yr Athro Deacon: ‘Bûm yn beirniadu’r gwobrau hyn ers iddyn nhw ddechrau rai blynyddoedd yn ôl, ac mae dyfeisgarwch a syniadau arloesol y staff mewn llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yn dal i wneud argraff arnaf.

‘Mae llawer o’r ceisiadau yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni gyda chyllideb fach iawn ac mae’r syniadau yn enghreifftiau o arferion marchnata y gellid eu defnyddio mewn unrhyw fusnes neu sefydliad o fewn Cymru.’

Roedd yr enillwyr yn derbyn tlws a thystysgrif, ynghyd ag amryw o wobrau gan gynnwys iPad Mini, Camera Drone a Gweithdy Hannewr Diwrnod ym Mhrifysgol De Cymru.

Image-for-awards-1-1024x776-1024x776

Dyma ganlyniadau Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata 2017:

Arddangos Rhagoriaeth Marchnata

Llyfrgelloedd Cyhoeddus

 • Y Safle Cyntaf – Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin – Marchnata E-Adnoddau
 • Canmoliaeth Uchel – Llyfrgelloedd Caerffili – Ymgyrch Twitter
 • Canmoliaeth Uchel – Cyngor Wrecsam – Carnifal Geiriau

Addysg Bellach

 • Y Safle Cyntaf – Colegau Castell-nedd Port Talbot – Keep your Weekends Free… Save in 3
 • Canmoliaeth Uchel – Grŵp Llandrillo Menai – Borrow a Cook for Christmas Lucky Dip

Addysg Uwch

 • Y Safle Cyntaf – Prifysgol Abertawe – Survive & Thrive
 • Canmoliaeth Uchel – Prifysgol Caerdydd – Spotlight on you Reading Lists

Archifau

 • Archifau Ceredigion – Blas ar y Gorffennol

Amgueddfeydd

 • Y Safle Cyntaf – Amgueddfa Stori Caerdydd – We Are 5
 • Canmoliaeth Uchel – Amgueddfa Criced Cymru – The Six Ball Offer
 • Canmoliaeth Uchel – Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru – Fferm Bryn Eryr

Gwobrau Cydfarchnata

Llyfrgelloedd

 • Y Safle Cyntaf – Estyn Allan – Blwyddyn o Ddarllen Beiddgar
 • Canmoliaeth Uchel – Llyfrgelloedd Caerffili – Dementia Friends Reunited
 • Canmoliaeth Uchel – Caerdydd – Google Developer Group

Hyrwyddwyr Marchnata y Flwyddyn

Llyfrgelloedd

 • Y Safle Cyntaf – Damon Christopher a Marcus Edwards – Llyfrgelloedd Caerffili
 • Canmoliaeth Uchel – John Brodrick – Llyfrgelloedd Merthyr Tudful

Amgueddfeydd

 • Y Safle Cyntaf – Shirley Williams – Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
 • Canmoliaeth Uchel – Laura Sims – Oriel Gelf Glynn Vivian

Archifau

 • Y Safle Cyntaf – Rebecca Sheilds – Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Leave a Reply