Templed monitro risg ar gyfer gwasanaethau archifau

Mae’r daenlen isod yn cynnig templed y gallwch ei ddefnyddio i fonitro’r mathau o sefydliadau sydd â chofnodion mewn perygl o fewn eich cylch gwaith casglu er mwyn eich helpu i restru blaenoriaethau ar gyfer ymyrryd.

Adnoddau a chymorth allanol

Sylwer y caiff yr adnoddau canlynol eu cyhoeddi gan gyrff allanol sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gymru ac felly yn Saesneg yn unig y maent ar gael.