Efallai eich bod wedi methu dydd Santes Dwynwen ond mae cyfle o hyd i chi ddatgan eich cariad drwy anfon cerdyn rhamantus ar ddydd Sant Ffolant.

Dyma enghraifft o gerdyn Sant Ffolant sy’n dyddio o’r 19eg ganrif sydd i’w ddarganfod ymysg llawysgrifau Wynn Hall, Archifau a Casgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor. Daeth rhain yn boblogaidd iawn ar ddechrau’r ganrif honno a chynhyrchwyd rhai crand iawn gyda lês a rhubannau. ‘Cerdyn San Ffolant (16 Chwefror 1875) at Miss Lydia Kenrick yn Y Rhyl.’

Dyma’r geiriau sy’n ymddangos ar y cerdyn:

Good Wishes 

Oh! may thy way through life 

Be like the Summer tides, 

On which the white-winged lark 

With tranquil motion glides, 

May every joy be gained, 

An every hope fulfilled, 

As gains the bark her port 

When stormy winds  

are stilled  

Crewyd yr “Archif y Mis” yma gan Lynette Williams. Gallwch ddilyn tudalen Archif y Mis i weld mwy o Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor trwy’r linc yma: https://www.bangor.ac.uk/archives/archive-of-the-month/index.php.en

Leave a Reply