Mae Archifau Ynys Môn wedi derbyn grant o £480 gan Sporting Heritage ar gyfer digwyddiad i ddathlu gorffennol chwaraeon yr ynys, a chodi ymwybyddiaeth o ‘Cymdeithas Gemau’r Ynysoedd Ynys Môn’.

Cafodd cais Ynys Môn i gynnal Gemau Rhyngwladol yr Ynysoedd yn 2025 hwb sylweddol pan gadarnhaodd y Gymdeithas Gemau Ynys Ryngwladol (IIGA) ym mis Gorffennaf fod statws yr ynys fel cynigwyr dewisol i gynnal yr hyn a alwyd yn ‘Gemau Olympaidd Bach’ ymhen chwe blynedd. Mae llawer o waith i’w wneud o hyd i sicrhau y gall Ynys Môn gynnal y gemau, a bydd angen i bawb ar yr ynys gymryd rhan a sicrhau bod y pwyllgor yn gallu cael hyn dros y llinell. Gyda diolch i gefnogaeth hael Sporting Heritage, bydd Archifau Ynys Môn yn gallu chwarae ei ran.

Holyhead County School, football team, 1929 - 1930 Anglesey Archives
Tîm pêl-droed Ysgol Sir Caergybi, 1929 – 1930

Bydd yr arian yn caniatáu i’r gwasanaeth greu arddangosfa bwrpasol yn dathlu treftadaeth a diwylliant chwaraeon unigryw’r ynysoedd. Bydd yr arddangosfa’n cael ei chreu gan wirfoddolwyr ac mae’n cynnwys cyfres o ffotograffau a dogfennau sy’n dangos sut y gall chwaraeon gael effaith gadarnhaol ar gymuned fach. Bydd yr arddangosfa’n cael ei lansio ar Ddiwrnod Cenedlaethol Treftadaeth Chwaraeon (30ain o Fedi), a bydd yn rhan o fis dathlu a fydd yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’n treftadaeth chwaraeon trwy ddarparu mwy o fynediad i straeon ac archifau o gyflawniadau chwaraeon lleol. Bydd yr arddangosfa hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o waith da ‘Cymdeithas Gemau Ynys Ynys Môn’ a’i chais i gynnal Gemau Rhyngwladol yr Ynysoedd yn 2025.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gymdeithas Gemau Ynysoedd Rhyngwladol a Sporting Heritage, gweler:

https://www.iiga.org/

https://www.sportingheritage.org.uk/

Archifau Ynys Môn, Medi 2019
Prif delwedd: Tîm hoci merched Biwmares, [c. 1915]

Leave a Reply