I gael gwybod pryd y bydd eich archif leol ar agor dros y Nadolig, ewch i’n tudalen hafan, ewch i ‘Dod o hyd i’ch archif’, dewch o hyd i’r archif yr hoffech ymweld â hi a dilynwch y dolenni i weld eu horiau agor dros y Nadolig.

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Leave a Reply