Site icon Archifau Cymru

Diwrnod Cadwedigaeth Ddigidol y Byd

Cynhelir Diwrnod Cadwedigaeth Ddigidol y Byd ar ddydd Iau olaf pob mis Tachwedd. Eleni, ar 29ain o Dachwedd 2018, bydd y gymuned gadwedigaeth ddigidol yn dod at ei gilydd i ddathlu’r casgliadau a gedwir, mynediad a gynhelir, a’r dealltwriaeth a meithrin drwy gadw deunyddiau digidol.

Nôd y diwrnod yw creu mwy o ymwybyddiaeth o gadwedigaeth ddigidol i annog ddealltwriaeth ehangach sy’n treiddio pob agwedd ar ein gymdeithas – busnes, llunio polisi, ac arfer da.

Yma yng Nghymru, byddwn yn edrych ymlaen at ein digwyddiad Cadwedigaeth Ddigidol ar ddydd Mawrth 4ydd o Ragfyr. Mae’n gyfle i ni gwrdd â’n chydweithwyr o wasanaethau archifol ledled Cymru, a thrafod y datblygiadau diweddaraf ein prosiect Cadwedigaeth Ddigidol.

Am ragor o fanylion am Ddiwrnod Cadwedigaeth Ddigidol y Byd, ewch i wefan y Digital Preservation Coalition: www.dpconline.org

Exit mobile version