Site icon Archifau Cymru

Digwyddiadau

Gweler y rhestr isod o digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan gwasanaethau archifau yng Nghymru:

Archwiliwch eich archif! Archifau Conwy
2il o Ragfyr, 2 – 4.30yp
Mae archifau yn llawn o bethau gwych a diddorol – nid dogfennau yn unig! Mae wythnos Archwilio Eich Archif yn gyfle i wasanaethau archif ledled y DU ac Iwerddon rannu eu trysorau gyda’r cyhoedd.
Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i’r cyhoedd i gael cyngor gan haneswyr teuluol, cadwraethwyr, ac arbenigwyr mewn hanes cymunedol ac amrywiol, i danio’r dychymyg a chael pawb i archwilio’r archif. Yn ogystal â chyflwyniadau gan ein tri siaradwr, cewch daith dywys o amgylch yr adeilad i gael cipolwg y tu ôl i’r llen a gweld drosoch eich hun lle mae’r holl drysorau lleol hyn yn cael eu cadw. Cynhelir y digwyddiad hwn yn Archifau Conwy. Darperir lluniaeth.

Ein tri siaradwr yw:
Hanes Teulu: Dr Liz Parfitt, Archifydd, Archifau Conwy
Cadwraeth: Mark Allen, Cadwraethydd, Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru
Archifau ac Amrywiaeth: Dr Marian Gwyn, Cyngor Hil Cymru

I drefnu eich lle, ebostiwch vicky.jones@llyfrgell.cymru neu archebwch eich tocyn trwy’r linc isod:
https://www.eventbrite.co.uk/e/explore-your-archive-conwy-archives-tickets-452770888917

Archwiliwch eich archif! Archifau Sir Gaerfyrddin
6ed o Ragfyr, 2 – 4.30yp
Mae archifau yn llawn o bethau gwych a diddorol – nid dogfennau yn unig! Mae wythnos Archwilio Eich Archif yn gyfle i wasanaethau archif ledled y DU ac Iwerddon rannu eu trysorau gyda’r cyhoedd.
Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i’r cyhoedd i gael cyngor gan haneswyr teuluol, cadwraethwyr, ac arbenigwyr mewn hanes cymunedol ac amrywiol, i danio’r dychymyg a chael pawb i archwilio’r archif. Yn ogystal â chyflwyniadau gan ein tri siaradwr, cewch daith dywys o amgylch yr adeilad i gael cipolwg y tu ôl i’r llen a gweld drosoch eich hun lle mae’r holl drysorau lleol hyn yn cael eu cadw. Cynhelir y digwyddiad hwn yn Archifau Sir Gaerfyrddin. Darperir lluniaeth.

Ein tri siaradwr yw:
Hanes Teulu: Helen Palmer, Archifydd y Sir, Archifau Ceredigion
Cadwraeth: Rhiannon Phillips, Cadwraethydd, Archifau Gwent
Hanes Anabledd yn yr Archifau: Yr Athro David Turner, Prifysgol Abertawe

I drefnu eich lle, ebostiwch vicky.jones@llyfrgell.cymru neu archebwch eich tocyn trwy’r linc isod:
https://www.eventbrite.co.uk/e/explore-your-archive-carmarthenshire-archives-tickets-452768882917

Archifau Gwent, Dydd Gwener 9fed Rhagfyr 2022 2pm – 3pm
Ysbryd y Nadolig a Fu: Y Nadolig yng Ngwent yn y 1880au – Peter Strong
Arferion a thraddodiadau’r Nadolig fel yr oeddent yng Ngwent yn yr 1880au. Bydd y sgwrs yn cael ei chynnal arlein ar Microsoft Teams, ac yn costio £5 y person. I drefnu eich lle, ebostiwch enquiries@gwentarchives.gov.uk

Exit mobile version