Mae catalogau ar gael ar-lein hefyd.

Gallwch ddod o hyd i ddisgrifiadau bras o’r casgliadau o archifau sydd yn ystorfeydd Cymru ar y wefan hon. Ni fyddwch yn dod o hyd i gatalogau manwl gyda rhestri o eitemau unigol, ond byddwch yn dod o hyd i ddigon o wybodaeth er mwyn medru penderfynu a yw’n werth ymweld ag ystorfa benodol neu gysylltu â’r ystorfa honno. Mae gan rai archifdai gatalogau manwl llawn ar eu gwefannau eu hunain hefyd.

colin4

Rheolau’r ystafell ymchwil