Datgelu profiadiau bywyd pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru

Dyma brosiect i wella ymwybyddiaeth o, a mynediad at, gasgliadau diwylliannol i bobl o fewn cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol. Y bwriad yw creu sylfaen gref ar gyfer datblygu casgliadau gyda’r cymunedau hynny, gan sicrhau bod eu profiadau yn rhan annatod o’n cofnod cenedlaethol. Mae cam cyntaf y prosiect hwn i ddatblygu pecyn cymorth, … Parhau i ddarllen Datgelu profiadiau bywyd pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru