Roedd y cyfnod pan oedd y mapiau degwm yn cael eu paratoi yn gyfnod cyffrous iawn yn hanes Cymru, yn cynnwys Protest y Siartwyr, 1839. O ganlyniad i dreialon yr arweinwyr a’r protestwyr a ddilynodd, cynhyrchwyd nifer fawr o ddogfennau a oedd eisoes wedi’u digido cyn dechrau’r prosiect. Rhoddwyd y delweddau hyn ar-lein i wirfoddolwyr weithio arnynt.

Trawsgrifiodd gwirfoddolwyr ‘O Deithiau i Dreialon; ddogfennau’r treialon cyn eu geo-tagio â’r mapiau degwm cyfoes. Mae hyn yn golygu ei bod bellach yn bosibl adnabod y lleoliad daearyddol o fewn y dogfennau a’u defnyddio mewn rhyngwynebau chwilio daearyddol modern yn y dyfodol.