Mae ‘Peint o Hanes Plîs!’ yn brosiect am fapiau degwm a thafarndai dan arweiniad Fforwm Hanes Lleol Ceredigion, ac yn sgil brwdfrydedd mawr gwirfoddolwyr y prosiect, mae wedi parhau ar ôl i brosiect Cynefin ddod i ben.

Mae’r prosiect wedi cofnodi gwybodaeth am dafarndai yng Ngheredigion. Hen dafarndai, tafarndai newydd, gwestai, ystafelloedd aros mewn gorsafoedd rheilffordd a bragdai. Ac i sicrhau cydbwysedd, ambell westy Dirwestol a thŷ coco. Mae gwefan y prosiect a’r gronfa ddata ar-lein yn cynnwys manylion bron i 1,000 o dafarndai a safleoedd eraill sydd wedi bodoli yn y sir dros y blynyddoedd.