Roedd ‘I fyny a throsodd’ yn brosiect mewn dau Gwm i’r gogledd i Ben-y-bont ar Ogwr (Garw a Llynfi) ac fe’i cynhaliwyd gan Gelfyddydau Cymuned Cwm a Bro. Nod y prosiect oedd ail-greu harddwch a hanes archifau, atgofion personol ac ar y cyd drwy gyfrwng tecstilau, gan ddefnyddio mapiau degwm a mapiau hanesyddol eraill fel ysbrydoliaeth mewn dau frodwaith a grëwyd gan grwpiau lleol.

Roedd y tecstilau, ymysg eraill, yn cynnwys ffotograffau gyda llinellau pwythau a lliw wedi’u hychwanegu gan y gwirfoddolwyr. Crëwyd darnau unigol yn cynnwys adegau pwysig yn eu bywydau, fel achlysuron teuluol a chwaraeon, siwrneiau bob dydd yn ôl a blaen i’r ysgol a’r gwaith, neu deithiau ysbrydoledig gyda hoff olygfeydd. Hefyd cafodd tirnodau hanesyddol a phobl o’r cymunedau y credai’r grwpiau yr oedd angen eu crybwyll eu cynnwys hefyd.

Creodd y prosiect bartneriaethau cymunedol newydd drwy’r gweithiau celf hyn trwy gysylltu’r ddau ddarn, a Chwm Garw a Llynfi, gan fod cysylltiad wedi bod rhyngddynt erioed, trwy lwybrau dros y mynydd cyn i’r mapiau degwm hyn gael eu creu.