Mae ardal Hiraethog yng Nghonwy yn wledig iawn ac wedi’i nodweddu gan aneddiadau bach mewn ardaloedd o rostir, tir amaethyddol a choedwigoedd. Cymraeg sy’n cael ei siarad yn bennaf yma a chynhaliwyd y prosiect yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg.

Arweiniwyd y prosiect gan Gymdeithas Hanes Bro Hiraethog a Grŵp Archifau Bro Aled. Defnyddiodd y gwirfoddolwyr y mapiau degwm a ddigidwyd i ddarganfod mwy am eu pentref, eu tai a’u hynafiaid. Cymharwyd caeau 1840 â rhai heddiw a chynhaliwyd cyfweliadau gyda phobl leol i gofnodi eu hatgofion. Defnyddiwyd rhai o’r rhain yn ddiweddarach yn nhestun y llyfryn.

O ganlyniad i’r prosiect cynhyrchwyd llyfryn dwyieithog a thaflen deithiau, sesiynau grŵp gyda’r Swyddog Prosiect, taith dywys a digwyddiad i gloi’r prosiect a ddenodd nifer o bobl.