Mae tref bresennol Penmaenmawr yn perthyn i’r cyfnod ar ôl dyfodiad y rheilffordd a defnyddiodd y prosiect lleol hwn fap degwm Dwygyfylchi a ffynonellau sylfaenol ac eilaidd eraill i lunio hanes economi a thirwedd y plwyf cyn i’r rheilffordd gyrraedd yn 1849.

Cynhaliwyd y prosiect gydag aelodau Grŵp Hanes ac Amgueddfa Penmaenmawr, a rhyngddynt, mae ganddynt wybodaeth helaeth am hanes y plwyf, ac maent yn awyddus i’w rhannu. Cynhaliwyd y prosiect yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg er mwyn cynnwys newydd-ddyfodiaid brwdfrydig i’r ardal.

O ganlyniad i’r prosiect, paratowyd llyfryn, taflen ‘taith hanesyddol’, sesiynau grŵp a gweithdai, yn cynnwys ymweliadau ag Archifdy Conwy a Sir Ddinbych, ymweliadau ag ysgolion a gweithdai gydag ysgolion lleol Ysgol Pencae ac Ysgol Capelulo a gynhaliwyd ar y cyd gan y grŵp a’r Swyddog Prosiect, taith dywys a digwyddiad i gloi’r prosiect i lansio gwefan newydd Lleoedd Cymru.