Archwiliwch Eich Archif

Mae Archwiliwch Eich Archif yn ymgyrch ar y cyd sy’n cael ei chyflwyno gan Yr Archifau Gwladol a’r Gymdeithas Archifau a Chofnodion ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Cyhoeddwyd mai dyddiadau eleni yw 19 – 27 Tachwedd!

Gwybodaeth bellach

Ar y diwrnod hwn...

22 October 1644

Cipiwyd Castell Powis gan fyddinoedd y Senedd. Bu’r Castell yn gartref swyddogol i’r teulu’r Herbert er 1587 ac ni chafodd ei ddychwelyd atynt hyd 1661.

‘Bara Brith a Menyn Cartref’ – Ynys Môn a’r Rhyfel Mawr, 1914 – 1918

Mae Archifau Ynys Môn yn falch o gyhoeddi bod arddangosfa ‘Bara Brith a Menyn Cartref’ wedi’i lansio yn Oriel Ynys Môn, Llangefni ar ddydd Sadwrn, 16 Gorffennaf, 2016.

Darllenwch mwy yma:

Darganfod eich Archif

Darganfod eich Archif lleol yma – rhestr cyfeiriadau a manylion cyswllt.

Gwybodaeth bellach