Y newyddion diweddaraf

Polisi Cadwedigaeth Ddigidol i Gymru

Tachwedd 23rd, 2017

  Paratowyd y polisi hwn gan Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru i gydnabod yr her strategol sylweddol y mae sefydliadau yng Nghymru sydd ar hyn o bryd yn creu cofnodion yn ei hwynebu o safbwynt cadwedigaeth ddigidol, ac i’r gwasanaethau archifau sy’n gyfrifol am eu diogelu’n barhaol. Er mwyn rheoli a gofalu’n briodol am gofnodion […]

Continue reading

Lansio ymgyrch Archwilio eich Archif 2017 yn Archifau Morgannwg

Tachwedd 16th, 2017

Ar ddydd Gwener 17eg o Dachwedd bydd ymgyrch Archwilio eich Archif yn cael ei lansio yn swyddogol yn Archifau Morgannwg gan y gyflwynwraig ar ddarlledwraig Mari Grug. Nod ymgyrch Archwilio eich Archif yw agor y casgliadau ac archifau gwych sy’n cael eu gwarchod gan sefydliadau – cyhoeddus a phreifat – ar draws y DU ac […]

Continue reading

Gwasanaeth Archifau Môn yn Derbyn Achrediad Cenedlaethol

Ebrill 25th, 2017

Mae Gwasanaeth Archifau Ynys Môn wedi derbyn Achrediad Gwasanaeth Archifau. Mae Gwasanaethau Archifau Achrededig yn sicrhau casgliad hirdymor, cadwraeth a hygyrchedd ein treftadaeth archifol. Achrediad yw safon ansawdd y DU sy’n cydnabod perfformiad da ym mhob maes o ddarpariaeth. Mae cyflawni statws achrededig yn dangos bod Archifau Ynys Môn wedi cyrraedd safonau cenedlaethol a ddiffinnir […]

Continue reading

Prosiectau marchnata gwych yn llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd Cymru!

Mawrth 2nd, 2017

Mae staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd o bob rhan o Gymru yn bresennol mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn cydnabod y gwaith ffantastig sy’n cael ei wneud gan staff sy’n aml yn gweithio gydag adnoddau prin iawn. Cafwyd ceisiadau oddi wrth lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd o […]

Continue reading

Gwobr Gwirfoddoli Archif ARA – 2017

Chwefror 10th, 2017

Ydych chi eisiau cydnabyddiaeth gan gydweithwyr ar gyfer rhagoriaeth? Ydych chi angen tystiolaeth i ddangos eich ymgysylltu effeithiol gyda gwirfoddolwyr? Os felly, beth am enwebu eich gwasanaeth archif ar gyfer y Wobr Gwirfoddoli Archif ARA? Bydd yr enillwyr yn cael llwyfan cenedlaethol i ddathlu cyfraniad eu gwirfoddolwyr i’r gwasanaeth a chael cyhoeddusrwydd i rôl eu […]

Continue reading

Nadolig Llawen!

Rhagfyr 16th, 2016

I gael gwybod pryd y bydd eich archif leol ar agor dros y Nadolig, ewch i’n tudalen hafan, ewch i ‘Dod o hyd i’ch archif’, dewch o hyd i’r archif yr hoffech ymweld â hi a dilynwch y dolenni i weld eu horiau agor dros y Nadolig. Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig […]

Continue reading
March of archery talk

“The March of Archery”

Rhagfyr 5th, 2016

Ar ddydd Sadwrn, 19eg o Dachwedd, fel rhan o ymgyrch genedlaethol Archwilio eich Archif, cynhaliodd Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint ddarlith ddarluniadol ddiddorol iawn “The March of Archery” gan Advolly Richmond. ’Roedd y sgwrs yn seiliedig ar weithgareddau Cymdeithas Seithyddion Brenhinol Cymru ynghyd â stadau a theuluoedd yn ardal Sir y Fflint a Swydd Amwythig […]

Continue reading
open book

Agor ffenest ddigidol ar y gorffennol

Rhagfyr 5th, 2016

Mae cofnodion myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sy’n dyddio’n ôl bron 150 mlynedd yn cael eu digideiddio a’u trawsgrifio er mwyn hwyluso gwaith pori a chwilio. Mae’r cofnodion yn cael eu cadw mewn llawysgrifau rhwng cloriau lledr ac maen nhw’n dyddio nôl i 1872 pan agorodd y Brifysgol ei drysau am y tro cyntaf. Hyd yma, mynediad […]

Continue reading