Site icon Archifau Cymru

Mae Cynefin angen eich help!

Mae 1203 allan o 1219 o fapiau degwm Cymru wedi eu llwytho ar wefan cynefin.cymru. Mae holl ddogfennau’r degwm ar y wefan hefyd, ac mae 18,329 allan o 27,225 o’r dogfennau wedi cael eu trawsgrifio gan dros 1,000 o wirfoddolwyr.

Er hynny, mae 8896 i dudalennau ar ol ac rydyn ni angen eich help!

Ardaloedd sydd angen cymorth gyda thrawsgrifio, yn nhrefn y nifer o dudalennau sydd ar ol:

Cymru Gyfan : 18320 o dudalennau wedi eu cwblhau (67%) 8896 tudalen ar ôl.

Exit mobile version